UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
FORMULARZ REJESTRACYJNY DO KONKURSU "EKOMODEL"
 
UWAGA! Przed uzupełnieniem formularza zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU.
KROK 1. Twoje dane
IMIĘ
NAZWISKO
E_MAIL
TELEFON
 ADRES
ULICA I NR
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWYPOCZTA
KROK 2. Oświadczenie o pełnoletności
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Oświadczam, że jestem osobą niepełnoletnią.
KROK 3. Zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104 01-016 (zwaną dalej Fundacją), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z przeprowadzeniem konkursu "EkoModel" i moim udziałem w tym konkursie. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do przeprowadzenia konkursu i kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej a jedyny odbiorcą danych jest Fundacja.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z moim udziałem w Konkursie na podany w formularzu adres e-mail.
Akceptuje regulamin konkursu "EkoModel".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104 01-016 (zwaną dalej Fundacją), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z otrzymywaniem informacji o konkursach i projektach Fundacji. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do poinformowania mnie o konkursach i projektach Fundacji, a jedynym odbiorcą danych jest Fundacja.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostepu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w zwiazku z przesyłaniem informacji o konkursach i projektach Fundacji na podany w formularzu adres e-mail.
22 532 71 94
ekomodel@fundacjabos.pl

Biuro konkursu
jest czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach 9:30-15:00.

Koordynator:

Mateusz Klimczak
mateusz.klimczak@fundacjabos.pl

Organizator:

Fundacja Banku
Ochrony Środowiska
22 532 71 94
al. Solidarności 104
01-016 Warszawa
PARTNERZY:    
         
POLITYKA PRYWATNOŚCI